02:11, 21 | 05 | 2022
Welkom

Carconfigurator

Andere dienstverlening

 

  

 

Windows paswoord reset/

Soms is het noodzakelijk wachtwoorden te verwijderen doordat werknemers niet langer actief zijn bij het bedrijf maar geen wachtwoorden hebben achtergelaten. Ook bij een geinfecteerde pc is het beter het normale operating system niet op te starten, maar op een alternatieve manier.

Eea werkt voor  NT/2KXP/2k3/Vista, NIET Windows 7!

Start op met een bootable cd als RescueCD/Backtrack of start op via een PXE server

Maak een lege directory aan:

mkdir c-drive

Zoek de windows partitie met GParted/parted

Mount de windows partitie, veelal /dev/sda1 of /dev/sda2 read/write:

ntfs-3g /dev/sda1 c-drive/

Paswoord resetVirussen verwijderen

Ga naar de betreffende Windows map,

<systemroot32>\system32\config\

cd c-drive/windows/system32/config

Maak een backup van bestaande bestanden!

mkdir backup; cp * backup/

Pas met chntpw paswoorden aan!

chntpw -i SAM SYSTEM

freshclam

clamscan -r c-drive > log && tail -f log

Automatisch bestanden laten verwijderen kan ervoor zorgen dat het systeem niet meer opstart; als het scannen klaar is:

cat log | grep infected  | less

en verwijder (of liever: verplaats het bestand!) dmv een externe opdracht:

mkdir backup & cat log |  awk 'BEGIN { FS=":"} /infected/ {print $1}' | xargs mv '{}' backup/

 

Unmount de met ntfs-3g gemounte partitie en reboot!

 

Main Menu
Login Form